અમદાવાદમાં ગરમીનો આતંક :44 ડિગ્રી નોંધાયો :આજે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું

અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં ગરમી નો કેર દિવસે દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે સાથે ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે જેમાં અમદાવાદ પણ બાકી નથી રહ્યું અને અગાઉના 4 દિવસ મા હિટ વેવ ની સ્થિતિ રહશે જ્યારે છેલ્લા દિવસોમાં હવામાન ના વિભાગ અનુસાર અમદાવાદ 44 સુધનું તાપમાન નોંધાયું છે. જ્યારે રાજકોટની વાત કરવામા આવે તો ગરમીના કારણે 1 વ્યક્તિનું મૌત થવાયું છે.અમદાવાદમાં 44 ડિગ્રી સાથે સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા 2.1 ડિગ્રીનો વધારો જ્યારે 28.6 ડિગ્રી .જ્યારે હવામાન વિભાગ અનુસાર આગામી રવિવાર સુધી ગરમીનો પારો 45 ડિગ્રી સુધી રહી છે.જ્યારે જો અમદાવાદની વાત કરવામા આવે તો છેલ્લા 10 વર્ષથી 43 ડિગ્રી પાર થાય છે.ગત વર્ષે મેં મા 45 ડિગ્રી સાથે વર્ષનો સૌથી ગરમ દિવસ નોંધાયો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ttuhiu gui

ryhuhij hniy

Subscribe US Now